STAV PROJECT
PRAHA

Zásady ochrany osobních údajů

STAV PROJECT PRAHA s.r.o.

Společnost vedená u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 293822/MSPH.

IČ: 07053886
Sídlo: Desenská 623/37
Praha 9 – Střížkov
190 00

(dále jen „správce“)

Jaké údaje a proč sbíráme?
Následující osobní údaje sbíráme pomocí kontaktního formuláře umístěného na této adrese, abychom Vás mohli kontaktovat v návaznosti na Vaši poptávku servisního zásahu:
Tyto údaje zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Jak dlouho je uchováváme?
Údaje uchováváme od odeslání dotazu/poptávky: po dobu 1 roku. Následně dle zákonem statovené lhůty v případě vzniku obchodního vztahu a dokumentů z něj vyplívajících.
Kdo má k údajům přístup?

Zpracovatelem údajů je rovněž jejich správce a jím pověření zaměstnanci, kteří využívají Vaše osobní údaje, aby se s Vámi mohli spojit na základě zaslaného kontaktního formuláře.

Vaše práva z titulu GDPR
Řešení sporů z titulu GDPR
Pokud si myslíte, že Vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, neváhejte nás kontaktovat. Pokud nebudete spokojeni s řešením Vaší stížnosti, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 17.02.2023